четвъртък, 22 април 2010 г.

con.tempo 2010- weekend for contemporary art.23-25 april. varna


program in http://www.contempo2010.blogspt.com/
вижте програмата на блога на con.tempo 2010

понеделник, 12 април 2010 г.

con.tempo 2010- press announce /in bulgarian/Con.tempo 2 – Уикенд за съвременно изкуство
Очаквайте във Варна, 23-25 април
Пресконференция - 21 април /сряда/, 11.00 ч., Артсалон на Радио Варна.
“Open space action of con.tempo weekend partners. Слава, слава космонавтом” – с тази символична акция стартира кампанията на второто издание на Уикенда за съвременно изкуство сon.tempo. 12 април - Денят на космонавтиката, е избран нарочно от организаторите на артмаратона заради аналогията с трудностите, опасностите, героичните действия и неугасващия плам за овладяване на нови пространства в необозримия космос на човешкото въображение. Независимо от ироничния характер на акцията – изстрелване на ракета в небето, този артистичен акт освен рекламните цели има и провокативен характер.Да провокира вниманието на обществеността към живота и делото творците, които в условията на съвременния финансов колапс и неангажираност на държавата продължават да работят безкомпромисно и да разгръщат талантите си, ситуирайки адекватно България на световната културна карта. Дали това не ги прави маргинални или пък са герои на деня? Дали са жертва на времето или попадат в приоритети на държавна културна политика? Въпроси, които намират отговори в художествената практиката и по-специално в дейностите на младата творческа генерация.
Второто издание на Con.tempo – Уикенд за съвременно изкуство, ще се проведе на 23, 24 и 25 април. Събитието се провежда по идея на младата варненска художничка Рая Георгиева, която неочаквано ни напусна преди една година. Con.tempo се организира от фондация „Рая Георгиева” с партньорството на сдружение за културен мениджмънт „Морско синьо” (www.sea-blue.org), галерия „Буларт” (http://bulartgallery.blogspot.com) и журналистките Боряна Тодорова и Антония Йовчева. В трите дни ще бъдат представени 27 артистични проекта, дело на автори от България, Италия, Полша и Ирландия, в 16 частни галерии, културни института и алтернативни пространства. Живопис, звукови инсталации, видеоарт, фотография, анимация, обекти, дигитални колажи, стрийт арт и музикални пърформанси ще дадат представа на варненската публика за творческите интереси на младата артгенерация и тенденциите в жанра. Премиера ще има документалният филм на Александър Николов „contradictio in adiecto”. Филмът е заснет по време на първото издание на Con.tempo през октомври миналата година.
Артистичният маратон се осъществява с приятелството и подкрепата на участващите лица и културните институции в града. Събитие от такъв характер се организира за втори път във Варна. Неговата цел е да пресъздаде в компресиран вид актуална „снимка” на тенденциите в творческите търсения на младите артисти, както и да отправи интелектуална провокация към варненската публика с качествен художествен продукт. Според статута на проявата акцентът е поставен върху проектите на млади автори на възраст до 35 години. Куратор на Con.tempo е Дора Дончева.
…………………………….
Акцията „Open space action of con.tempo weekend partners. Слава Слава космонавтом” ще се състои на 12 април. До дървото на първия космонавт в света, Юрий Гагарин, в Морската градина във Варна, ще се изстреля ракета в свободното пространство, с която символично ще пътуват към неоткритите територии партньорите-организатори на Con.tempo. Акцията, с която стартира кампанията за Уикенда за съвременно изкуство, е посветена на артистите и куратори на съвременно изкуство по света.
За повече информация:
Дора Дончева – 0887/244-882
Елена Владова, PR – 0888/540-388

неделя, 25 октомври 2009 г.

25 october,3rd day
/little report- from top to bottom: Angel Karagyozov "2012"-performance,installation; Petya Savova "Addicted to...",digital prints; Michael Euyung Oh /Canada/, "The best ensemble.Athens 2004" ,video; Rumen Dimitrov -Popa "Objects from stones",sculpture; Plamen Solomonski "PS TV Market",video, archive Bulart gallery/08/2009 - facade made by Fars&Mouse-cross point for today street art /
for english scroll down
Неделя
25 октомври
09.00- 03.00 MUSIC CAFE LOOK, „Княз Борис I” 60, Калоян Илиев –Кокимото, „Тhe totaly new/ old vision by kokimoto industry project”, дигитални фотоколажи
10.00 - 14.00 СТАЛКЕР, „М.Колони” 5, Димитър Трайчев, Three times Maria, микс ; Румен Димитров - Попа , „Обекти от камък”, скулптура
10.00 - 19.00 галерия „LЕ PAPILLON”, „Драгоман” 12, Анелия Кондова, Sense of time, инстлация, керамични обекти
10.00 - 18.00 БУЛАРТ галерия, „Шипка” 22, Петя Савова, „Addicted to … „ , дигитални колажи
14.00 – 20.00 галерия ОСЕМ, „Шкорпил” 8, Юлиана Хичева/Ирена Димитрова, „Съвременни текстове” , живопис, колаж
15.00 – 19.00 галерия ВИТРА, „Скобелев” 88, Ангел Карагьозов, „2012”, инсталация
15.30 - 20.00 ФАСАДА на ул„Шипка” , Fars &Mouse, стрийт арт пърформанс
16.00 – 18.00 КЛУБ „МЕНТОЛ” , „Н.Михайловски” 20 , неформална среща –разговор „ Културни процеси в град Варна – методи и техники за взаимопомощ „
20.00 - 22.00 MUSIC CAFE LOOK, „Княз Борис I” 60,
20.00 Евгения Сърбева, “Chat Me”,
20.30 Пламен Соломонски /България /Италия /,PS TV MARKET, видео
21.00 „Съвременно изкуство за 1 лв”, обявяване на резултатите от томболата
21.30 - 23.00 КЛУБ „МЕНТОЛ”, „Н.Михайловски” 20, La MIgra Trio, live / Стоян Роянов Я-Я -кларинет, саксофон и вокали, Страцимир Павлов- пиано и Валери Ценков- барабани/ /с вход/ - ЗАКРИВАНЕ НА CON .TEMPO

Sunday. October 25
09.00 - 03.00 MUSIC CAFE LOOK, 60 "Knyaz Boris I" str, Kaloyan Iliev-Kokimoto,”The totaly new/old vision by kokimoto industry project ",digital collage
10.00 - 14.00 STALKER,5 M. Coloni,Dimitar Traychev,"Three times Maria",mix ;Rumen Dimitrov-Popa,"Objects made by stone", sculpture
10.00 - 19.00 Gallery “LE PAPILLON ",12 Dragoman str,Anelia Kondova,"Sense of time",instllation,ceramic objects
10.00 - 18.00 BULART gallery,22 Shipka str,Petya Savova,"Addicted to ...", digital collage
14.00 - 20.00 Gallery OSEM,8 Shkorpil str,Juliana Hicheva/Irena Dimitrova,“Contemporary texts”,painting,collage
15.00 - 19.00 Gallery Vitra,88 Skobelev str,Angel Karagyozov,"2012", installation
15.30 - 20.00 Facade of Shipka str,Fars & Mouse,Street Art Performance
16.00 - 18.00 Club "Menthol",20 N. Mihailovski str,an informal discussion - " Cultural processes in Varna - Methods and Techniques for mutual aid”
20.00- 22.00 MUSIC CAFE LOOK,60"Knyaz Boris I" str,
20.00 Evgenia Sarbeva,"Chat Me",video
20.30 Plamen Solomonski /Bulgaria/Italy/,TV PS MARKET,video
21.00 "Contemporary art for BGN 1”, results of the con.tempoo lottery
21.30 - 23.00 Club "Menthol", 20 N.Mihajlovski str,La MIgra Trio,live/Stoyan Royanov-YY-clarinet,saxophone and vocals,Stracimir Pavlov-piano,Valeri Tsenkov - drums//pay entrance /-CLOSURE OF CON.TEMPO

събота, 24 октомври 2009 г.

24/10- 2nd day

/images from top to bottom: LEMEH 42,"Possible cities"-video
,installation; Petya Savova, "Addicted to..."-digital collages,Peter Mintchev ,"Untitle /two flags/",paintings;Evgenia Sarbeva ,"Chat me ",video/

for english pls scroll down
24 октомври ,събота
09.00 - 03.00 MUSIC CAFE LOOK, „Княз Борис I” 60, Калоян Илиев –Кокимото, „Тhe totaly new/ old vision by kokimoto industry project „ , дигитални фотоколажи
10.00 – 18.00 СТАЛКЕР, „М.Колони” 5, Димитър Трайчев, Three times Maria, микс ; Румен Димитров- Попа , „Обекти от камък”, скулптура
10.00 - 19.00 галерия „LЕ PAPILLON”, „Драгоман” 12, Анелия Кондова, „Sense of time”, инсталация, керамични обекти
11.00 – 18.00 МК АТЕЛИЕ, „Македония” 70 / срещу Руското консулство/, Велика Петрова, „Живописни композиции”, дигитален принт ; Венелин Шурелов, ”Сливане”, видео
11.00- 12.00 ОТДЕЛ „ИЗКУСТВО”, Регионална библиотека „П.Славейков”, „Ген.Паренсов” 3, Ребека Лейн /САЩ/, "Настоящето като непонятно бъдеще: нови материали и форми в американското изкуство през 60те и 70те години на двадесети век", лекция / с превод/
14.00 -15.00 КНИЖАРНИЦА “Shakеspearе & friends”, „Драгоман” 17, Васил Тоновски, Георги Ангелов „Швейкспир открива силата на трансцедентото”, поетично четене и акордеон
15.00- 19.00 БУЛАРТ галерия, „Шипка” 22, Петя Савова, „Addicted to …”, дигитални колажи
16.00 – 18.00 галерия ВИТРА, „Скобелев” 88, Петър Минчев, "Без заглавие (два флага)" , живопис /фотография
17.00 – 18.00 АРТ САЛОН НА РАДИО ВАРНА, „Приморски” 22, LЕMEH 42 /Италия/, Possible cities, multimedia, installation
18.00 - 20.00 КЛУБ ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО ЩУРЧЕ, „Анг.Кънчев” 33А /бившия клуб Подиум/, "Видео дневник",кураторски проект на Дора Дончева
20.30 - 23.00 MUSIC CAFE LOOK, „Княз Борис I” 60,
20.30 Евгения Сърбева, “Chat Me “, видео
21.00 Michael Euyung Oh / Канада / , „Най-добрия ансамбъл. Атина 2004”, видео


Saturday.October 24th

09.00 - 03.00 MUSIC CAFE LOOK, 60 "Knyaz Boris I" str, Kaloyan Iliev-Kokimoto, ”The totaly new / old vision by kokimoto industry project ", digital collage
10.00 - 18.00 STALKER, 5 M. Coloni, Dimitar Traychev, Three times Maria, mix ;Rumen Dimitrov Popa, Objects made of stone, sculpture
10.00 - 19.00 Gallery “LE PAPILLON ", 12 Dragoman str, Anelia Kondova, "Sense of time", instllation, ceramic objects
11.00 - 18.00 MK ATELIE,70 Macedonia str /near to Rissian Consulate/,Velika Petrova,"Picturesque compositions",digital print ; Venelin Shurelov, "Fusion" video
11.00-12.00 ART DEPARTMENT,Regional library "P.P.Slaveikov",3 Gen.Parensov str,Rebecca Lane /USA/,"The Present as Alien Future: New Materials and Forms in 1960's&1970's American Art",Lecture /with translation/
14.00 -15.00 bookstore “Shakespeare & friends",17 Dragoman str,Vassil Tonovski,Georgi Angelov,“Shvaikspeare discovers transcendental”,poetic reading and accordion
15.00-19.00 BULART gallery,22 Shipka str,Petya Savova,"Addicted to ...", digital collage
16.00 - 18.00 Gallery Vitra,88 Skobelev str, Peter Minchev," Untitled (two flags),painting/photography
17.00 - 18.00 ART HALL OF RADIO VARNA,22 Primorski str,LEMEH 42 /Italy /, "Possible cities",multimedia,installation
18.00 - 20.00 Club for children's art “Shturche”,33 A,Ang.Kanchev str,/former club Podium /,"Video daiary",curatorial project by Dora Doncheva
20.30 - 23.00 MUSIC CAFE LOOK, 60 Knyaz Boris I str,
20.30 Evgenia Sarbeva,"Chat Me",video
21.00 Michael Euyung Oh /Canada /,"The best ensemble.Athens 2004",video

voyager 3 -performance by samuil stoyanov

23 октомври Музей на куклите, 18.00ч и 18.30ч / повторение/
Самуил Стоянов, Voyager 3, пърформанс, мултимедийна инсталация

“Вояджър 3” е най-новият космически проект, който е натоварен със свръхспециални задачи немислими за човечеството досега. Неговите създатели му възлагат неимоверни надежди за успех. “Вояджър 1” и “Вояджър 2” отдавна летят в откритият космос доставяйки безценна информация към Земята. Те са най-отдалечените съоражения изпратени в пространството от човека. Следвайки техния пример “Вояджър 3” има за цел да подобри и преизпълни всички постигнати цели от своите предшественици, и може би най-важното – да достигне до друга звезда много преди 40 000 годишният преиод даден на 1 и 2. Една от съществените промени във “Вояджър 3”/на която се разчита най-много/, е продиктувана от решението на комитета по вписване на информация върху златната плоча, която апаратите носят прикрепена към себе си. Това решение също така ще даде нов тласък в популяризирането на съвременната българска култура, защото една от песните записани върху златната грамофонна плоча е известната наша народна песен “Излел е Дельо хайдутин” в изпълнение на младия български художник Самуил Стоянов. Смята се, че тази промяна ще бъде от решаващо значение за успеха на мисията както в Космоса така и на Земята. Задължително трябва да се отбележи, че тази промяна, а и изобщо реализирането на мисията “Вояджър 3” се осъществява благодарение на дейността на множество културни институции, заинтересовани лица, комапнии и лобистки организации от България.

Излел е Дельо хайдутин / българска народна песен
Излел е Дельо хайдутин,
хайдутин ян кесаджие,
с Думбовци и с Караджовци.
Заръчал Дельо, пуръчал,
дериданскимнем аяне,
айене аяне, кабадалие.
-В селоно имам две лели,
да ми ги не потурчите,
да ми ги не пучърните,
че га си слезам в селоно,
мночко щат майки да плакнат,
по-мночко, млади нивести

raya=white=light....23 октомври БУЛАРТ Шипка 22 17.00ч
Фондация „Рая Георгиева” представя изложба на Рая Георгиева / 1978-2009/ „Бяло” – ръчна хартия и скулптура

Старт на con.tempo – уикенд на съвременното изкуство

„….Адекватен на времето съвременният артист трябва да притежава ВОЛЯ да променя, МЪДРОСТ да приема неудовлетворението и СИЛА да бъде себе си. неограничен от икономически,политически или социални противоречия и граници - медиатор между народите,поколенията и епохите…”, тези мисли на Рая, написани с нейния забързан почерк върху работни и скици и бележки,част от подготовката и за някоя от последните и изложби се превърнаха силен допинг за учредяването на фондация в нейна памет. Трагичната загуба и ненавременната раздяла не ни дадоха възможност дори на нас,най-близките и хора,да опознаем напълно същността и,да вникнем по-дълбоко във философските и проникновения. Една от мечтите и беше,един ден като има повече финансови възможности да създаде приятелски кръг,общество,което да помага на младите творци да реализират идеите си,да имат сцена,клуб,поприще за обмен на енергия и идеи…..налага се да го направим вместо нея….Заради нея и заради всички други млади и талантливи хора,които живеят тук….Целите на фондация „Рая Георгиева” ще са основно две-да съхрани паметта за нейния талант,както и да реализира възгледите и със серия инициативи,първата от които е организацията на това уникално за Варна,а и не само, събитие - уикенд на съвременното изкуство.Наречeн е con.tempo– за да сме в крак с времето,в което живеем,да сме адекватни,а и да познаваме новите поколения-креативните млади,тези които ще продължат щафетата.
В едно интервю Рая казва ”…изкуството е тъга по хармонията,а художникът е „търсач” и изразител на собственото си виждане за ИСТИНАТА /аксиома независима от времвите понятия/,ПРОСТОТАТА /простото е най-сложно/,КРАСОТАТА /лишена от всякаква външна привлекателност,по-скоро красота на смисъла /и СВОБОДАТА /в най-чистия и вид,свобода на духа/…и разкодирането на дуалистичните противоречия в личността е пътуване към разбирането на другия,към съпричасността и подадената ръка….”думи, биха могли да са като манифест за хората,които ще се обединят около работата на бъдещата фондация.

Изложбата „Бяло” представлява непоказвани пред варненската публика ръчни хартии, създадени през 2005 за изложбата и в галерия АРТ 36 в София, както и няколко каменни скулптури, създадени през последните 2 години. С изложбата даваме старт на атристичния маратон сon .tempo- уикенд за съвременно изкуство е организиран от фондация „Рая Георгиева”,сдружението за международен културен мениджмънт „Морско синьо”,галерия Буларт и журналистката Боряна Тодорова, както и с подкрепата на много лица и организации,загрижени за културните процеси в родния ни град. От петък до неделя / 23, 24 и 25 октомври/ ще имаме възможността на участваме в представянето на над 20 артистични проекта, дело на творци от България, Италия и Канада. С предимство са поканени млади художници,както имаме и няколко специални участници с младежки дух.Видео арт,пърформанси,мултимедия,живопис,инсталации,концерти оформят колорита на събитието.Целта на организаторите и на куратора на соn.tempo е в три дни чрез качествен художествен продукт да бъде провокиран интереса на варненската публика към съвременното изкуство,да бъде създадена адекватна „снимка” в компресиран формат на тенденциите в творческите търсения на младите автори, да бъдат набелязани посоките на развитие в художествените процеси.
Авторите в първото издание на уикенд за съвременно изкуство con.tempo са Ангел Карагьозов ( 1978, Варна) I Анелия Кондова (1981, Варна) I Васил Тоновски (1976, Варна) I Венелин Шурелов (1977, София) I Велика Петрова (1977, Варна) I Георги Ангелов (Варна) I Димитър Трайчев (1952, Варна) I Fars&Mouse (1989, Варна) I Евгения Сърбева (1984, София) I Ирена Димитрова (1980, Варна) I Калоян Илиев- Кокимото (1979, Варна) I LEMEH 42 (1978, Италия) I LaMigra trio ( Варна) I Michael Euyung Oh ( 1976, Канада) I Петя Савова (1981, София) I Петър Минчев (1979, Варна) I Пламен Соломонски (1970, Италия/България) I Рая Георгиева (1978, Варна) I Ребека Лейн (САЩ) I Румен Димитров - Попа (1965, В.Търново) I Самуил Стоянов (1975, Добрич) I Юлиана Хичева (1980, Варна).
Те ще представят своите проекти в пространствата на Арт Салон на Радио Варна I БУЛАРТ галерия I Галерия „Витра” I Галерия „La Papillon” I Галерия „Осем” I МК Ателие I Клуб „Ментол” I Клуб за детско творчество ”ЩУРЧЕ” I Книжарница “Shakеspearе & friends” I Музей на куклите I Music café LOOK I Отдел”Изкуство”, Регионална библиотека „П.П.Славейков” I Сталкер I ФАСАДА на ул.Шипка
Медийни партньори на събиетието са радио Варна, вестник „Народно дело”, LITERNET.BG , MORETO.NET. Благодарим на спонсори фондация „Рая Георгиева”, music café LOOK, PEN.BG и NEMO electrics, както и на Регионална Библиотека „П.Славейков”, отдел „Изкуство” , на клуб за детско творчество „Щурче”, на Куклен театър ,Варна - Музей на куклите,на Радио Варна, които ни предоставиха безвъзмездно своите пространства.
На всички благодарим!
Обявявам старта на con.tempo- уикенд за съвременно изкуство .
Дора Дончева, куратор на con.tempo

петък, 23 октомври 2009 г.

con.tempo-weekend for contemporary art.varna .1st day
/images top to bottom - Samuil Stoyanov -"Voyager 3"-performance, installation; Venelin Shurelov-"Fusion",video;Kaloyan Iliev -Kokimoto,digital photocollage/
for english pls scroll down
23/10/2009 - day 1st

14.00 – 20.00 БУЛАРТ галерия, ул.„Шипка” 22, фондация „РАЯ Георгиева” представя изложба на Рая Георгиева /1978- 2009/,„Бяло”-ръчна хартия, скулптура
17.00 БУЛАРТ галерия,„Шипка” 22,откриване на con.tempo- weekend for contemporary arts
18.00 /в 18.30-пак/ МУЗЕЙ НА КУКЛИТЕ,„Драгоман” 4,Самуил Стоянов,"Вояджър 3",пърформанс,мултимедийна инсталация
18.30 галерия „LЕ PAPILLON”,„Драгоман”12,Анелия Кондова,„Sense of time”,инсталация,керамични обекти
19.00 СТАЛКЕР, „М.Колони” 5,Димитър Трайчев,Three times Maria, микс; Румен Димитров- Попа,„Обекти от камък”,скулптура
19.30- 20.30 МК АТЕЛИЕ,„Македония” 70 /срещу Руското консулство/, Велика Петрова,„Живописни композиции”,дигитален принт; Венелин Шурелов,”Сливане”, видео
20.30 MUSIC CAFE LOOK, ”Княз Борис I” 60, Калоян Илиев- Кокимото,„Тhe totaly new/old vision by kokimoto industry project”,дигитални фотоколажи


friday. October 23th
2 - 8 p.m. BULART gallery,22 Shipka Str,Foundation “RAYA Georgieva” presents an exhibition of Raya Georgieva,"White",handmade paper,sculpture
5 p.m. BULART gallery,22 Shipka str,grand opening of con.tempo -weekend for contemporary arts
6 p.m. /and 6.30 p.m. /MUSEUM OF PUPPETS,4 Dragoman str,Samuil Stoyanov,“Voyager 3 ", performance,multimedia installation
6.30 p.m. Gallery “LE PAPILLON ",12 Dragoman str,Anelia Kondova,"Sense of time",installation,ceramic objects
7 p.m. STALKER,5 M.Coloni str,Dimitar Traychev,"Three times Maria",mix; Rumen Dimitrov-Popa,Objects made by stones,sculpture
7.30 - 8.30 p.m. MK ATELIE,70 Macedonia str,/near to Russian Consulate/,Velika Petrova,"Paintings compositions",digital prints;Venelin Shurelov,"Fusion" video
8.30 p.m. MUSIC CAFE LOOK,60 "Knyaz Boris I"str,Kaloyan Iliev-Kokimoto,“The totaly new/old vision by kokimoto industry project ",digital collage

чакаме ви !!!!you are most welcome!!!